REKLAMACJE 

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamację możesz złożyć:
przesyłając wadliwą rzecz, dowód jej zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji.pdf na adres;

Colari
Północna 6
95-083 Kazimierz
z dopiskiem "Reklamacja"Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

imię i nazwisko,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
datę nabycia towaru,
rodzaj reklamowanego towaru,
dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).
dowód zakupu*

*Dowodem zakupu może to być na przykład paragon fiskalny, kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej, nr zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

 
ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie